Terug naar vorige pagina


Links 
 

NVVC
 

Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
Website: www.nvvc.nl

NHS
 

Nederlandse Hartstichting
Website: www.hartstichting.nl

 

NLHI
 

Netherlands Heart Institute
Website: www.heart-institute.nl

 

WCN
 

Werkgroep Cardiologische Centra Nederland
Website: www.wcnweb.nl

 

KNMG
 

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
Website: www.knmg.nl

 

NHV
 

Nederlandse Hartfunctie Vereniging
Website: www.hartfunctievereniging.nl

 

SBHFL
 

Stichting Beroepsopleiding Hartfunctielaboranten
Website: www.hartfunctieopleiding.nl

 

Echocursussen        
 

Echocardiografie Cursussen
Website: www.echocardiografie.com

 

VSG
 

Vereniging voor Sportgeneeskunde
Website: www.sportgeneeskunde.com

 

OSG
 

Opleidingsinstituut Spoedeisende Geneeskunde VVAA
Website: www.osg-vvaa.nl
 

ESC
 

European Society of Cardiology
Website: www.escardio.org

 

ACC
 

American College of Cardiology
Website: www.acc.org

 

AHA
 

American Heart Association
Website: www.americanheart.org

 

EBAC
 

European Board for Accreditation in Cardiology
Website: www.ebac-cme.org

 

Cygnea
 

Cygnea Congresorganisatie
Website: www.cygnea.nl
 

 

Het CardioVasculair Onderwijs Instituut, opgericht door de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, het Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland en de Nederlandse Hartstichting, Coordineert en initieert (na)scholing ingericht op handhaving en verhoging van de kwaliteit van het medisch handelen op het terrein van hart- en vaatziekten in Nederland
Postbus 19192
3501 DD Utrecht
tel. 030-2345001