Terug naar vorige pagina

Register CRKBO

23-04-2015 om 09:33:55 uur
Register CRKBOSinds 2011 staat het CVOI ingeschreven in het register CRKBO
(Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs). 

Registratie voor 4 jaar vond plaats na een positief afgeronde audit
gericht op basiskwaliteit van onze organisatie.

Vanaf 3 mei 2015 is de CRKBO-registratie weer verlengd voor 4 jaar
na wederom een positief afgeronde audit.

Inschrijving in het register CRKBO betekent dat het CVOI is
vrijgesteld van de heffing van BTW.

Het CardioVasculair Onderwijs Instituut, opgericht door de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, het Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland en de Nederlandse Hartstichting, Coordineert en initieert (na)scholing ingericht op handhaving en verhoging van de kwaliteit van het medisch handelen op het terrein van hart- en vaatziekten in Nederland
Postbus 19192
3501 DD Utrecht
tel. 030-2345001