Terug naar vorige pagina


Profiel

Het CardioVasculair Onderwijs Instituut (CVOI) is op 28 januari 1994 opgericht door de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), het Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland (ICIN) en de Nederlandse Hartstichting (NHS).

Het CVOI verzorgt bij- en nascholingsactiviteiten voor cardiologen, scholing van AIOS cardiologie en bij- en nascholing voor hartfunctielaboranten, echolaboranten en diverse andere paramedici.

Per 1 oktober 2013 heeft het CVOI de Cedeo-erkenning ontvangen. Deze wordt uitsluitend verleend aan organisaties waarvan is gebleken dat minimaal 80% van de deelnemers tevreden tot zeer tevreden is over de kwaliteit van de opleidingen en de performance van het opleidingsinstituut.

Tevens staat het CVOI ingeschreven in het register CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs). Inschrijving in het register CRKBO betekent dat het CVOI is vrijgesteld van de heffing van BTW.


Voor de algemene voorwaarden van het CVOI klik hier
 


Profiel CVOI:

Dr. T.A. Simmers, directeur

Bureau:
Mw. K.B. Schick, coördinator
Mw. L.S.H. Boerboom-Stekelenburg, assistent-coördinator

Bestuur:
Prof. dr. I.C. van Gelder (voorzitter)
Dr. E.P. de Kluiver (penningmeester)

Dr. M.J.W. Götte
Dr. R.J. Hassink
Dr. L. Kleijn
Dr. H.J. Siebelink
 
Programmacommissie:
Prof. dr. L.V.A. Boersma
Dr. B.J. Bouma
Dr. P.P.H.M. Delnoy
Dr. C.J.H.J. Kirchhof

Dr. R. Nijveldt
Prof. dr. N. van Royen
Dr. T.A. Simmers
Drs. B. Zwart

Het CardioVasculair Onderwijs Instituut, opgericht door de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, het Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland en de Nederlandse Hartstichting, Coordineert en initieert (na)scholing ingericht op handhaving en verhoging van de kwaliteit van het medisch handelen op het terrein van hart- en vaatziekten in Nederland
Postbus 19192
3501 DD Utrecht
tel. 030-2345001