Terug naar vorige pagina


Toetsvragen


Klik in het drop down menu op de toets die u wilt maken.

De inloggegevens voor de toetsvragen in het Netherlands Heart Journal worden helaas niet meer in het tijdschrift zelf vermeld.
De inloggegevens voor de E-learning artikelen van het februari t/m oktober nummer van 2018 en het november nummer van 2017 vindt u hieronder.

Nieuw zijn de toetsvragen van de Journal Club NVVC. De inloggegevens vindt u tevens hieronder.
 

Toetsvragen Netherlands Heart Journal:
 
 

Nummer 2 (februari 2018):
Klik op "toetsvragen"
Klik op "nummer 2"
Inlognaam: NHJtoets2
Wachtwoord: 01022018

Nummer 7-8 (juli-augustus 2018):
Klik op "toetsvragen"
Klik op "nummer 8"
Inlognaam: NHJtoets8
Wachtwoord: 01082018

Nummer 3 (maart 2018):
Klik op "toetsvragen"
Klik op "nummer 3"
Inlognaam: NHJtoets3
Wachtwoord: 01032018

Nummer 9 (september 2018):
Klik op "toetsvragen"
Klik op "nummer 9"
Inlognaam: NHJtoets9
Wachtwoord: 01092018

Nummer 4 (april 2018):
Klik op "toetsvragen"
Klik op "nummer 4"
Inlognaam: NHJtoets4
Wachtwoord: 01042018

Nummer 10 (oktober 2018):
Klik op "toetsvragen"
Klik op "nummer 10"
Inlognaam: NHJtoets10
Wachtwoord: 01102018

Nummer 5 (mei 2018):
Klik op "toetsvragen"
Klik op "nummer 5"
Inlognaam: NHJtoets5
Wachtwoord: 01052018

 
 

Nummer 6 (juni 2018):
Klik op "toetsvragen"
Klik op "nummer 6"
Inlognaam: NHJtoets6
Wachtwoord: 01062018

Nummer 11 (november 2017):
Klik op "toetsvragen"
Klik op "nummer 11"
Inlognaam: NHJtoets11
Wachtwoord: 01112017

 
 

Toetsvragen Journal Club NVVC:

 

Nummer 7 (juli 2017):
Klik op "toetsvragen"
Klik op "Journal Club nummer 7"
Inlognaam:    JCtoets7
Wachtwoord: 010717

 

 

 


Nummer 9 (september 2017):
Klik op "toetsvragen"
Klik op "Journal Club nummer 9"
Inlognaam:    JCtoets9
Wachtwoord: 010917
 


Mocht u nog vragen hierover hebben, kunt u altijd contact opnemen met het CVOI-bureau.

 

Het CardioVasculair Onderwijs Instituut, opgericht door de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, het Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland en de Nederlandse Hartstichting, Coordineert en initieert (na)scholing ingericht op handhaving en verhoging van de kwaliteit van het medisch handelen op het terrein van hart- en vaatziekten in Nederland
Postbus 19192
3501 DD Utrecht
tel. 030-2345001